Gade - sogn i København

HellasvejSogn
1940Simon Peter