Gade - sogn i København

FrankrigshuseneSogn
1940Sundby