Gade - sogn i København

VindruevejSogn
1940Grøndal