Gade - sogn i København

MaredigetSogn
1940Maglegård