Gade - sogn i København

HjelmsgadeSogn
1940Sankt Jakob