Gade - sogn i København

LemnosvejSogn
1906Sundby
1916Filip
1940Simon Peter
Lemnosvej
Før 1901 se også Lindealle