Gade - sogn i København

FarvergadeSogn
1787Vor Frue
1801Vor Frue
1840Vor Frue
1870Vor Frue
1880Vor Frue
1890Vor Frue
1906Vor Frue
1916Vor Frue
1940Christiansborg Slot
Farvergade hører til
Sankt Annæ Øster kvarter
Farvergade
Efter 1884 se også Kompagnistræde