Gade - sogn i København

EdisonsvejSogn
1940Frederiksberg
Edisonsvej
før 1928 se også Enighedsvej