Gade - sogn i København

AlderdomsalleSogn
1916Kastrup