Gade - sogn i København

BrofogedvejSogn
1940Kapernaum
Brofogedvej
før 1930 se også Georgsvej