Gade - sogn i København

BrofogedvejSogn
1940Kapernaum
Brofogedvej
Før 1930 se også Georgsvej