Gade - sogn i København

AbsalonsgadeSogn
1870Frederiksberg
1880Frederiksberg
1890Sankt Matthæus
1906Apostelkirken
1906Gethsemane
1906Sankt Matthæus
1916Apostelkirken
1916Elias
1916Gethsemane
1940Apostelkirken
1940Elias
1940Gethsemane
Absalonsgade hører til
Sankt Annæ Øster kvarter
Udenbys Vester kvarter
Absalonsgade
Efter 1901 se også Kurlandsgade