Gade - sogn i København

BallumgadeSogn
1940Kristkirken