Gade - sogn i København

VinkelagerSogn
1940Vanløse