Gade - sogn i København

VejlbyvejSogn
1940Rødovre