Gade - sogn i København

TibirkegadeSogn
1940Simeon