Gade - sogn i København

TrojavejSogn
1940Simon Peter