Gade - sogn i København

BiensalleSogn
1916Filip
1940Simon Peter