Gade - sogn i København

AmalienborgpladsSogn
1840Garnison
1906Garnison
1916Garnison
1940Garnison
Amalienborgplads hører til
Udenbys Klædebo kvarter