Gade - sogn i København

KokkegadeSogn
1840Holmen
1840Trinitatis
Kokkegade hører til
Købmager kvarter
Kokkegade
Efter 1859 se også Helliggeiststræde
Efter 1869 se også Fredericagade
Efter 1881 se også Valkendorfsgade