Gade - sogn i København

KokkegadeSogn
1840Holmen
1840Trinitatis
Kokkegade hører til
Købmager kvarter
Kokkegade
efter 1859 se også Helliggeiststræde
efter 1881 se også Valkendorfsgade
efter 1869 se også Fredericagade