Gade - sogn i København

NygadeSogn
1870Helligånd
1880Helligånd
1890Helligånd
1906Helligånd
1906Valby
1916Helligånd
1916Valby
1940Helligånd
Nygade hører til
Udenbys Klædebo kvarter
Nygade
Efter 1859 se også Gernersgade
Efter 1926 se også Lillegade