Gade - sogn i København

FrimodtsvejSogn
1940Hellerup