Gade - sogn i København

VestergadeSogn
1787Vor Frue
1801Vor Frue
1840Vor Frue
1870Vor Frue
1880Vor Frue
1890Vor Frue
1906Vor Frue
1916Vor Frue
1940Vor Frue
Vestergade hører til
Udenbys Klædebo kvarter
Udenbys Vester kvarter
Vestergade
Efter 1901 se også Skotlandsgade