Gade - sogn i København

FauerholmsalleSogn
1916Gentofte
1940Gentofte