Gade - sogn i København

AlderdomsvejSogn
1940Kastrup