Gade - sogn i København

LindorffsalleSogn
1940Hellerup