Gade - sogn i København

IslandspladsSogn
1916Vor Frelser
1940Vor Frelser