Gade - sogn i København

SognefjordsgadeSogn
1940Sundby
Sognefjordsgade
før 1927 se også Frihedensalle