Gade - sogn i København

SognefjordsgadeSogn
1940Sundby
Sognefjordsgade
Før 1927 se også Frihedensalle