Gade - sogn i København

BirmavejSogn
1940Simon Peter