Gade - sogn i København

StrandlodsvejSogn
1906Nathanael
1916Nathanael
1940Allehelgen
1940Filip
Strandlodsvej
før 1928 se også Venedigvej