Gade - sogn i København

GreisvejSogn
1940Simon Peter