Gade - sogn i København

SundbyvestervejSogn
1940Højdevang
Sundbyvestervej
før 1928 se også Møllevej
før 1929 se også Rembrandtsalle