Gade - sogn i København

SundbyvestervejSogn
1940Højdevang
Sundbyvestervej
Før 1928 se også Møllevej
Før 1929 se også Rembrandtsalle