Gade - sogn i København

PrisholmvejSogn
1940Timotheus