Gade - sogn i København

KanslergadeSogn
1940Sankt Jakob