Gade - sogn i København

VerdisvejSogn
1940Frederiksholm