Gade - sogn i København

TrompetergangenSogn
1787Sankt Nikolaj
1801Sankt Nikolaj
1840Garnison
1870Helligånd
Trompetergangen hører til
Udenbys Klædebo kvarter
Trompetergangen
Efter 1874 se også Helliggeiststræde
Efter 1881 se også Niels Hemmingsensgade