Gade - sogn i København

LergravsvejSogn
1906Sundby
1940Allehelgen