Gade - sogn i København

BlekingegadeSogn
1940Nathanael