Gade - sogn i København

OdinsgadeSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Stefan
1890Sankt Stefan
1906Simeon
1916Simeon
1940Samuel
Odinsgade hører til
Købmager kvarter