Gade - sogn i København

MaglemosevejSogn
1940Maglegård