Gade - sogn i København

MonradsalleSogn
1916Timotheus
1940Timotheus