Gade - sogn i København

TimiansgadeSogn
1840Holmen
Timiansgade hører til
Strandkvarter
Udenbys Klædebo kvarter
Timiansgade
Efter 1865 se også