Gade - sogn i København

TustrupvejSogn
1940Vanløse