Gade - sogn i København

RavnsborggadeSogn
1870Sankt Johannes
1890Sankt Johannes
1906Sankt Johannes
1916Sankt Johannes
1940Sankt Johannes