Gade - sogn i København

PersiensvejSogn
1940Simon Peter