Gade - sogn i København

KastrupvejSogn
1906Sundby
1916Filip
1916Kastrup
1940Filip
1940Kastrup
1940Simon Peter