Gade - sogn i København

GuldbergsgadeSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Johannes
1880Sankt Stefan
1890Sankt Johannes
1890Sankt Stefan
1906Sankt Johannes
1906Simeon
1916Sankt Johannes
1916Simeon
1940Sankt Johannes
1940Simeon
Guldbergsgade hører til
Sankt Annæ Vester kvarter
Guldbergsgade
Før 1858 se også Barkmøllevej
Før 1858 se også Lille Blegdamsvej