Gade - sogn i København

FrihedensalleSogn
1916Sundby
Frihedensalle
efter 1927 se også Sognefjordsgade