Gade - sogn i København

FrihedensalleSogn
1916Sundby
Frihedensalle
Efter 1927 se også Sognefjordsgade