Gade - sogn i København

HotherspladsSogn
1940Kingo