Gade - sogn i København

LautrupsgadeSogn
1940Sion