Gade - sogn i København

ErslevsvejSogn
1940Gentofte